ESPN College GameDay takes over McLane

ESPN College GameDay takes over McLane from The Baylor Lariat on Vimeo.